فرم تعهد دانشجویی صندوق رفاه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) - مدونات کاتب

اینجانب ..... فرزند نگهدار به شماره شناسنامه ..... سری سریال شناسنامه ..... صادره از شیراز متولد سال ....  شماره ملی ..... دانشجوی دانشگاه/دانشکده: ..... دوره: تخصصی  ساکن (محل اقامت دایم): ...... کد پستی: ..... تلفن همراه: ..... تلفن ثابت : ..... که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان، قرض‌الحسنه بانک‌ها که در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار داده شده و  یا خوابگاه استفاده نموده و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز نحوه محاسبه کارمزد مورد مطالبه بانک کاملاً مطلع می‌باشم.

ضمن عقد خارج لازم متعهد می‌شوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی، اوراق اقساط بازپرداخت تسهیلات و وام شهریه را دریافت نموده و مطابق تاریخ سررسید هر قسط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان نسبت به بازپرداخت آن اقدام و کارمزد مورد مطالعه بانک را نیز بلافاصله پس از اتمام تحصیل و یا به صورت اقساط پرداخت نمایم. هم‌چنین متعهد می‌شوم، در صورت عدم فراغت از تحصیل (انصراف، ترک تحصیل یا اخراج)، تسهیلات دریافتی و کارمزد مربوطه را به صورت اقساط یا سررسید تعیین شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان که طبق دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و وام شهریه دانشجویان مصوب هیات امنای صندوق مذکور می‌باشد، بازپرداخت نمایم. صندوق مذکور می‌تواند از طریق دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب و وصول اصل و کارمزد و هزینه‌های ناشی از اقدام قانونی را به هرمیزان که رأساً تشخیص و به دفترخانه اعلام نماید، اقدام کند.اینجانب  ..... فرزند نگهدار به شماره شناسنامه ..... سری سریال شناسنامه ..... صادره از شیراز متولد سال ....  شماره ملی ..... دانشجوی دانشگاه/دانشکده: ..... دوره: تخصصی  ساکن (محل اقامت دایم): ...... کد پستی: ..... تلفن همراه: ..... تلفن ثابت : .....  با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد فوق‌الذکر این سند بابت دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان، وام شهریه ثبت نام و یا خوابگاه در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد و در این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت آن گردیده، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‌شوم که چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذکور عمل کند، به محض اعلام و تشخیص صندوق رفاه دانشجویان کلیه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم. مسوولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان تضامنی است و صندوق مزبور می‌تواند برای هریک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هردوی آنها تقاضای صدور اجراییه نماید و به هرحال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفترخانه نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجراییه برای متعهد و ضامن قاطع و لازم‌الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض است.ضمناً در صورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفی ضامن جدید می‌باشد.و در صورت تغییر نشانی محل سکونت، اعلام نشانی و شماره تلفن جدید به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد