X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
اقرار نامه انصرف از دفتریاری - مدونات کاتب
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نظر بر اینکه اینجانب ....... با مشخصات مرقوم متقاضی شرکت در آزمون دفتریاری بوده و از سوی سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره .......  جهت شرکت در آزمون مربوطه معرفی گردیده ام به موجب این سند رسمی در کمال صحت و سلامت و اختیار و آزادی اراده  انصراف خود را  از شرکت در آزمون دفتریاری اعلام و نیز اقرار می نمایم که کلیه حقوق و مزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق قانونی آن و  مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و مزایای پایان کار و پاداش خود از پانزده درصد و غیره را از آغاز اشتغال در دفتر اسناد رسمی یاد شده تا کنون از کارفرمای خود نقداً و  تمام و کمال دریافت نموده و دیگر هیچ گونه مطالبه ای  از حقوق نامبرده شده و یا پیش بینی نشده دیگر  از کارفرمای موصوفه نداشته و ندارم و هر گاه تحت هر عنوان از عناوین در این خصوص آغاز سخنی نمایم لغو بیهوده و باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش بینی شده یا نشده در خصوص انصراف از شرکت در آزمون دفتریاری و دریافت کلیه حقوق خود از کارفرمای مربوطه به شرح فوق  از خود سلب و ساقط می نمایم.مفاد این سند در نفس اقرار نافذ بوده و  بنا به تقاضای مقر فوق الاشعار جهت ارائه به اداره  ثبت اسناد و املاک  متبوعه و  تهران و کانون سردفتران و دفتریاران کشور و سایر مراجع ذیربط  تنظیم گردید.
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد