X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
نمونه هایی از اختبار دفتریاری سال های قبل - مدونات کاتب
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
 نمونه سوالات - آذر 89

تعریف وکالت - وکالت بلاعزل چیست - تعریف عقد رهن - ایا دین و منفعت رو میشه برد رهن - تعریف سر قفلی واینکه میشه برد رهن - تعریف صلح و سردفتر میتواند برای ملک سند صلح تنظیم کند - تعریف وصیت (عهدی و تملیکی) و سردفتر میتواند سند وصیت زاید بر ثلث تنظیم کند - در قطعی غیر منقول میتوان شرط فسخ گذاشت

- تعریف بیع شرط  - وظایف دفتریار - وظایف سردفتر - دفاتر دفتر خانه - مهمترین دفتر- دفتر مخصوص دفتر یار- اگر قاضی کارت خودشو ارائه بده سند تنظیم میکنید - اگر یکی از اقوام شما مراجعه کرد و مدارک همراه نداشت سند تنظیم میکنید - نحوه صدور اجرائیه- سند لازم الاجرا یعنی چه - نحوه فسخ واقاله - مهر بیع شرط - مهر ایادی -  اگه گفتند سر دفتر بیرون دفتر است و تماس میگیرد که سند را تنظیم کن شما تنظیم میکنید - اجاره - فرق اجاره و بیع - سند - هبه - منقول و غیر منقول- چه زمانی سند عادی رسمی میشه - دفاتر ثبت - دفاتر دفترخانه - دفتر درآمد - مراحل صدور اجرائیه -  نحوه تصحیح اشتباه اسناد و دفاتر - اسناد شرطی - هیئت نظارت وشورای عالی -انواع سند - تهاتر - مزارعه - مساقات - مضاربه - خیارات - حیازت - جعاله - آگهی های ثبتی - تفکیک - افراز - فسخ - شرایط رجوع از هبه و عدم رجوع از هبه - آیا بدون حضور سردفتر دفتریار می تواند سند تنظیم کند و امضاء بگیرد ؟ - آیا زمینی در تهران استعلام مسکن و شهرسازی می خواهد ؟ - مدارک لازم برای تنظیم سند مغازه - آیا تنظیم سند مغازه استعلام تامین اجتماعی می خواهد ؟ - اقرار به زوجیت و اقرار به وصول مهریه - عزل وکیل چگونه است ؟احکام: رو خـوانی قران یک صفحه - شکیات نماز به خصوص به انهایـی که نباید اعتنا کرد ( به خصوص بعد از نماز و بعد ازسلام مثلا بعد از نماز شک کنی نمازی که خوندی 2 رکعت بوده یا 3 رکعت ) در قالب سوال - شک در ارکان نماز( وارد سجده شدی شک کنی رکوع را به جا اوردی یا نه) - لباس نمازگزار -تیمم - روزه - تعریف نماز قضا - نماز عید فطر به خصوص تعداد خطبه ها - نماز جمعه واجب یا مستحب - نماز شب - شورای نگهبان تعداد و برای چند سال -اخرین باری که نماز ایات خوندید کی بود و برای چی- نماز ایات - سجده سهو - ارکان نماز- شکیات - نماز مستحب - اهلیت - نماز جمعه و نماز جماعت - خمس و زکات- مصارف خمس و زکات - حجاب ( از ضروریات دین )- مطهرات و نجاسات -  غسلها - کافر ذمی - تولی و تبری - خواندن تشهد و سلام نماز - خواندن آیه الکرسی  - سوره حمد  

منبع : یادداشتهای سردفتر اسناد رسمی


نمونه سوالات اختبار آزمون سردفتری سال 1387 - 1386 و پاسخ آنها
مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با قید موارد و درجات  آنها + اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران چند نفرند ؟ ( 7 نفر که 5 سردفتر و 2 دفتریارند که 2 سردفتر و 1 دفتریار نیز عضو علی البدل هستند ) + مرجع رسیدگی به اختلاف بین سردفتر و دفتریار ؟ (کانون سردفتران و دفتریاران ) + مرجع رسیدگی اختلاف بین سردفتر با کارمندان دفتر ؟ + چه عملی باعث انفصال دائم سردفتر می شود ( تنظیم سند معارض و گرفتن وجه تحریر بیش از تعرفه ) + سند معارض ( سند موخرالصدور) + تشکیلات دفترخانه +  حِبوه ( ارثی که پسر بزرگ از لوازم پدر می برد مثل لباس و انگشتر و شمشیر و ... ) + قاعده ید + انواع بیع مخصوصا" بیع شرط + خیارات مخصوص بیع ( مجلس و حیوان و تاخیر ثمن ) + خیارات (مجلس " تا زمانی که مجلس به هم نخورده می توان معامله را فسخ کرد " ، حیوان " ظرف سه روز مشتری می تواند معامله را به هم بزند " ، شرط " برای فسخ ، مدت بگذارند " ، تاخیر ثمن " تاخیر در پرداخت ثمن "  ، رویت و تخلف وصف  " وصف مبیع چیز دیگری باشد " ، غبن  " غبن فاحش " ، عیب " مبیع عیب داشته باشد " ، تدلیس " مبیع با فریب دادن مشتری فروخته شود" ، تبعض صفقه " عقد بیع نسبت به بعض مبیع باطل می شود که مشتری می تواند نسبت به قسمتی که بیع واقع شده قبول کند و نسبت به قسمت که بیع باطل بوده ثمن را استرداد کند " ، تخلف شرط ) + غبن فاحش ( غبن در صورتی فاحش است که قابل مسامحه نباشد ) + تحجیر ( چیدن سنگ دور زمین یا کندن چاه تحجیر است و موجب مالکیت نیست ولی ایجاد حق اولویت می کند ) + طریقه گرفتن امضاء از زندانی در زندان ( دفاتر خاصی که مجوز دارند و با حضور نماینده دادستان و سردفتر در محل زندان از زندانی امضاء گرفته می شود ) + انواع شرکتها و نحوه تشکیل (سهامی خاص : حداقل سهامداران سه نفرند با سرمایه یک میلیون ریال که 35 درصد در بانک تودیع و 65 درصد بین سهامداران تقسیم می شود مدت مدیریت دوسال و بازرس و درج در روزنامه رسمی الزامی است و سهامی عام : سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و سرمایه از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد و شرکت با مسئولیت محدود  : بین دو یا چند نفر تشکیل می شود  و هرشخص به نسبت سرمایه خود مسئول دیون و تعهدات است و سرمایه اش حداقل یک میلیون ریال است  ، سرمایه تحویل مدیرعامل می شود ، بازرس و تعیین روزنامه اختیاری و مدیریت نامحدود است ، تعاونی و تضامنی و مختلط و ... ) + انواع بیع ( سلف : که مبیع بعدا" تحویل ولی ثمن پرداخت می شود ) و ( حال :  که مبیع و ثمن همزمان تحویل داده می شود )  و (  نسیه : که مبیع تحویل داده می شود ولی ثمن پرداخت نمی شود ) و ( مخصوصا" بیع کالی به کالی که مبیع و ثمن بعدا" پرداخت می شود ) +  اسقاط کافه خیارات  ( برای قوام و ثبات عقود در متن سند قید می شود مثل اختیار فسخ معامله توسط فروشنده که ساقط می شود ) + تعریف سرقت ( ربودن مال غیر بدون رضایت او که می تواند تعزیری یا حدی باشد ) + جرم  ( عملی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد ) + تعدد جرم ( شخصی که جرمهای متفاوتی داشته باشد ) + تکرار جرم ( هرگاه شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم شود و بعد از اجرای حکم دوباره مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند مجازات وی را تشدید کند ) + بیع شرط ( متعاملین با هم شرط می کنند که هرگاه در مدت معین تمام مثل مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ را داشته باشد یا اگر مقداری را رد کرد خیار فسخ داشته باشد  در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع که اگر مشتری به شرایط عمل نکند بایع می تواند مبیع را استرداد کند ) + کلاهبرداری ( شخصی که با وسایل متقلبانه و جعل قصد فریب و بردن مال دیگران را دارد ) + سفته ( سندی است که شخصی در تاریخ مشخصی تعهد به پرداخت آن می کند ) + چک ( نوشته ای است که شخص آن را برای اخذ وجهی که نزد بانک دارد به نفع خود یا دیگری صادر می کند ) + صدور چک پرداخت نشده  ( یا چک بلامحل چکی است که در تاریخ سررسید وجهی در بانک نداشته باشد یا کمتر از حد چک باشد )  + چک وعده دار ( چکی که تاریخ روز نباشد ) + حد قذف ( لواط مرد با پسر ) + حد مصاهره ( 1- نکاخ بین مرد با مادر یا جدات زن او از نسبی و رضاعی 2- نکاح بین مرد با زن پدر یا اجداد او یا زن پسر 3- نکاح بین مرد با اناث از اولاد زن ) + حد ( مجازات ) + اقاله ( بر هم زدن معامله ) + تهاتر ( هرگاه دو نفر به هم مدیون باشند بین دین آنها به یکدیگر تهاتر برقرار می شود ) + دفاتر موجود در دفترخانه ( دفتر جاری سردفتر برای تنظیم اسناد که طبق بنچاق باید حرف به حرف از اول تا آخر عینا" نوشته شود + دفتر ممنوع المعامله برای وارد کردن اسامی ممنوع المعامله و رفع ممنوع المعامله + دفتر بازداشتی پلاک برای وارد کردن پلاکهای بازداشتی و رفع بازداشت آنها + دفتر رپرتوار یا راهنما که مانند دفتر تلفن انگشتی و بر اساس حروف الفبا است و برای وارد کردن اسم طرفین سند است که در موقع یافتن سابقه به آنها رجوع می شود و معمولا" دو جلد است یکی بر اساس نام معامل سند و دیگری بر اساس نام متعامل سند نوشته می شود به همراه شماره و تاریخ و نوع سند + دفتر امانات برای وارد کردن ودایع بابت اجاره + دفتر تمبر برای وارد کردن مشخصات اسناد به ترتیب شماره در هر ماه و دفتر اندیکاتور برای وارد کردن یا صادر کردن نامه و استعلام و دفتر گواهی امضاء ) + آگهی نوبتی ( مربوط به املاکی است که مجهول المالک بوده و برای جلوگیری از تضعیع حقوق آنها چهار بار در سال در اول مرداد ، اول بهمن ، اول اردیبهشت و اول آبان آگهی می شود و ظرف 90 روز قابل اعتراض و ظرف یک ماه قابل اقامه دعوی در دادگاه صالحه است ) + آگهی تحدید حدود ( بعد از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود آگهی می شود و ظرف 30 روز قابل اعتراض و ظرف یک ماه قابل اقامه دعوی در دادگاه صالحه است ) + املاک مجهول المالک ( املاکی که مالکین آنها هنگام پلاک کوبی حضور نداشتند ولی اسم آنها در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت شده که با مراجعه به ثبت می توانند تقاضای  سند کنند + وقف ( این است که عین مال حبس و منافع تسبیل شود و ایجاب از طرف واقف و قبول از طرف موقوف علیهم است و لازم می باشد ) + وقف عام ( حاکم باید قبول کند ) وقف خاص ( موقوف علیهم طبقه اول است ) + مقتضای اطلاق عقد  ( اثری از آثار عقد که اگر نسبت به آن ذکری در سند نیاید موجب حصول آن می شود مثل اینکه در عقد بیع از محل تسلیم مبیع چیزی گفته نشود که محل وقوع عقد مورد نظر است ) + ضمان درک ( اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع مستحق غیر شود باید بایع از عهده خسارت برآید ) + موانع عقد نکاح و ابراء (نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات – نکاح با اولادِ اولادِ اولاد – نکاح با خواهر و برادر – نکاح با عمات و خالات و اجداد آنها )+ حق شفعه ( دو نفر که در مال غیرمنقولی با هم شریک هستند نسبت به فروش سهم دیگری حق شفعه دارند که صاحب حق را شفیع می گویند که البته در حال حاضر برای فروش قدرالسهم یکی از شرکا حق شفعه شریک دیگر مورد نیاز نیست) + ایقاعات ( کاری که نیازمند اجراء صیغه است ولی نیاز به دو طرف ندارد و یکجانبه انجام می شود مثل طلاق اعم از خلع و مبارات و تدبیر و مکاتبه و اقرار و جعاله و ایمان و نذر و ظهار و امان و عتق ) +  مسئولیت سردفتر + تحدید حدود + وظایف سردفتر + هیات نظارت و حوزه صلاحیت و وظایف آن + افراز + تفکیک + تقسیم + مسئولیت کیفری سردفتر + بازنشستگی سردفتر ( سن 65 سالگی )
احکام شامل : مطهرات بویژه استحاله ( مثل اینکه چوب بسوزد و خاکستر شود ) ، نجاسات ،  تشهد ، سلام ، اصول دین ( توحید – نبوت – معاد – عدل – امامت ) فروع دین ( نماز – روزه – امر به معروف و نهی از منکر ، تولی و تبری ، حج ، خمس ( شامل : تجارت – مال حلال مخلوط به حرام – غنیمت – مروارید – گنج – معدن – زمینی که از کافر ذمی خریداری شود ) ، زکات ( شامل : گندم – خرما – جو – کشمش – طلا – نقره – شتر – گاو – گوسفند ) ، سوره قدر و ناس و سایر سورهای کوتاه از حفظ ( قبلا" می گفتند قران باز کن و دو خط بخون که باید حواستون باشه که بدون وضو دست به خط قران نزنید از سوالاتی که قبل ترها در اختبار مطرح می شد : نمازهای نافله ( مستحب ) مخصوصا" نافله شب و نماز غفیله – تیمم – نمازها و غسلهای واجب و مستحب و انواع آن – اذان و اقامه – سوره هایی که سجده واجب دارند ( آیه 37 سوره فصّلت – آیه 15 سوره سجده – آیه آخر سوره النجم – آیه آخر سوره علق و ان یکاد آخر سوره قلم ) – احکام و مبطلات نماز و روزه و وضو – طریقه وضو گرفتن – نماز آیات ( 2 رکعت است در رکعت اول بعد از نیت و تکبیر " حمد و سوره و رکوع " 5 بار بعد دو سجده و رکعت دوم مثل رکعت اول و تشهد و سلام خوانده می شود )  – نماز عید فطر و قربان ( 2 رکعت  است در رکعت اول بعد از حمد و سوره " تکبیر و قنوت " 5 بار بعد رکوع و سجده و رکعت دوم  بعد از حمد و سوره " تکبیر و قنوت " 4 بار بعد رکوع و سجده و تشهد و سلام  ) – نماز جمعه ( 2 رکعت است در رکعت اول پس از حمد سوره جمعه قبل از رکوع قنوت و در رکعت دوم بعد از حمد ، سوره منافقون بعد از رکوع قنوت و تشهد و سلام و حداقل با 5 نفر برگزار می شود و واجب تخییری است ) ، واجبات نماز (نیت – قیام – تکبیرة الاحرام – رکوع – سجود – قرائت – ذکر – تشهد – سلام ترتیب - موالات یعنی پی در پی خواندن اجزای نماز ) ، فرق بین ارکان نماز " نیت – قیام – تکبیرة الاحرام – رکوع – سجود "  و غیرارکان  (قرائت – ذکر – تشهد – سلام – ترتیب – موالات ) این است اگر انسان ارکان نماز را به جا نیاوردو یا اضافه کند حال اینکه عمدا" یا اشتباها"  باشد نماز باطل است ولی غیرارکان نماز را باطل نمی کند ، نماز وحشت ( 2 رکعت است در رکعت اول بعد از حمد آیه الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد 10 مرتبه اناانزلناه بعد سلام و صلوات وابعث ثوابها الی قبر ... که شب اول قبر خوانده می شود ) ، تسبیحات حضرت زهرا (34 بار الله اکبر – 33 بار الحمدالله – 33 بار سبحان الله ) ، توضیح اینکه رساله مجتهدین رو می تونید در سایت شهید آوینی که لینک آن در کنار همین صفحه است ، مطالعه کنید .

منبع : یادداشتهای سردفتر اسناد رسمی


نمونه سوالات اختبار دفتریاری سال 91

وجوهی که در دفترخانه اخذ می شود را ذکر کنید ؟ ارکان اجاره را نام ببرید ؟ به چه اسنادی حق الثبت تعلق میگیرد ؟ نگاه به نامحرم در احراز هویت چه حکمی دارد ؟ حق الثبت گواهی امضاء چقدر می باشد؟ شرایط صحت معامله را نام ببرید ؟ادله اثبات دعوی را نام ببرید ؟ آثار ثبت اسناد را ذکر کنید ؟ اگر بعد از امضاء سند توسط طرفین و سردفتر و دفتریار متوجه اشتباهی در سند شدیم چه باید کرد ؟آیا نسبت به وجه التزام و وجه الضمان حق الثبت تعلق میگیرد(مالی یا غیر مالی)؟برای تنظیم اقرار نامه زوجیت سن زن و مرد چند سال باید باشد؟تعریف سند رسمی را بیان کنید ؟شهادت چه کسانی مورد قبول نیست ؟تعریف بقایای ثبتی ؟فرق اقاله و فسخ را بیان کنید؟مجازات انتطامی سردفتر را بطور خلاصه بیان کنید؟تعریف سند مالی ؟تعریف سند غیرمالی ؟حق الثبت اسناد مالی بر چه اساسی تعیین می شود ؟تعریف سند عادی؟در چه مواردی میتوان دفتر را از دفترخانه خارج کرد؟انواع دفاتر را نام ببرید؟تعریف عقد وقف ؟آیا می توان سرقفلی را وقف کرد؟اگر شخص افغانی جهت تنظیم سند مراجعه نماید با چه مدارکی سند تنظیم میکنید؟تعریف حق شفعه؟وظایف سردفتر؟وظایف دفتریار؟طبقات ارث را نام ببرید؟تعریف شورای عالی ثبت و هیات نظارت ؟ تعریف عقد صلح ؟تعریف عقد بیع ؟تعریف عقد لازم و جایز؟فسخ وکالت به چه صورت است ؟عزل وکیل به چه صورت است؟تعریف سند معارض؟تعریف سند رسمی؟تعریف سند لازم الاجراء؟تبصره ذیل سند ؟انواع خیارات و تعریف آنها ؟تعریف احراز هویت ؟فرق بین اجاره و بیع ؟تعریف حق انتفاع ؟
احکام :روخوانی قرآن - شکیات نماز - موارد سجده سهو - مبطلات روزه - نمازهای واجب - خمس - نماز مسافر - تیمم - فرق نماز آیات و میت - نمازهای واجب -ارکان نماز - واجبات نماز -نجاسات -خواندن حمد ، تشهد ،سلام ، تسبیحات اربعه و .....  

منبع : دفترخانه 12 هشتگرد

نظرات (1)
یکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 22:41
ممنون از اطلاعات داده شده
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد