متن تعهد واگذاری انشعاب گاز غیر دائم برای مستحدثات غیر مجاز - مدونات کاتب

اینجانب متعهد با مشخصات فوق متقاضی انشعاب گاز غیر دائم به مستحدثات غیر مجاز خود واقع در آدرس با علم و آگاهی کامل از مفاد (قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب ، گاز) مصوب 1396/3/10 مجلس شورای اسلامی ، علی الخصوص ماده چهار قانون اشعاری و تبصره های یک و دو همان ماده مبنی بر اینکه

 

  انشعاب گاز واگذار شده به صورت غیر دائم بوده و واگذاری آن هیچ گونه حقی برای اینجانب به عنوان مشترک گاز ایجاد نکرده و پس از تعیین تکلیف قانونی و در صورت قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح ، انشعاب غیر دائم گاز جمع آوری می شود در کمال صحت مشاعر قولی و فعلی و به دور از هر گونه جبر و اکراه متعهد شرعی و قانونی می گردم در صورت قلع و قمع مستحدثات و ساخت و سازهای غیر مجاز توسط مراجع ذیصلاح و با درخواست کتبی آن ها ، شرکت گاز استان آذربایجان غربی مختار و مجاز است بدون نیاز به درخواست یا موافقت اینجانب نسبت به قطع و جمع آوری انشعاب گاز غیر دائم وفق مقررات جاری و ساری اقدام نماید و هم چنین مختار و مجاز خواهد بود در خصوص شبکه و تاسیسات احداثی توسط اینجانب و یا به هزینه اینجانب برابر مقررات جاری خود تصمیم گیری و اقدام نماید و این جانب هیچ گونه اعتراضی نداشته و نیز حق هر گونه اعتراض و ادعایی در این موارد را در کلیه مراجع ذیصلاح اداری و قضایی و انتظامی از خود سلب و ساقط می نمایم ضمنا متعهد می گردم در صورت انتقال عرصه و یا اعیانی ملک مربوطه به غیر که انشعاب گاز غیر دائم در آن دایر گردیده است موضوع غیر مجاز بودن مستحدثات و غیر دائمی بودن انشعاب گاز دایر شده و مفاد این تعهدنامه را به انتقال گیرنده و یا انتقال گیرندگان تفهیم و آنان را مطلع نمایم در این صورت شخصا مسئول جبران خسارت وارده و ادعاهای بعدی بوده به طوری که شرکت گاز استان از هر گونه مسئولیتی مصون خواهد بود ایضا در صورت فوت اینجانب و انتقال قهری عرصه و اعیانی های احداثی به وراث قانونی و حین الفوت هر گونه ادعایی در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز و قطع و جمع آوری انشعاب غیر دائم از سوی وراث و قائم مقام قانونی اینجانب بلاوجه و غیر مسموع خواهد بود

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد